PROJEKTRESULTATER

Projektresultater

Projekt SundVej blev afsluttet med en konference, hvor projektresultaterne blev fremlagt under overværelse af bl.a. Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

 

Projektet har udmøntet sig i to koncepter: Build-a-Meal og Fit-to-Drive, som er beskrevet i folderen nederst på siden.  Kost- og motionskoncepterne er de endelige resultater, der imødekommer chaufførernes mange krav og udfordringer for at få en sundere arbejdsdag på landevejene. Den intense og brugerinddragende proces har genereret enestående viden om en målgruppe, der er relevant og brugbar i forbindelse med yderligere kvalificering, udvikling og realisering af koncepterne. En viden vi fra projektets side gerne videreformidler ud fra et brændende ønske om at få SundVej koncepterne ”ud over rampen”.

 

Undervejs i projektet har der været rigtig mange idéer i spil. De er at finde i en idéopsamling (nederst), som kan give inspiration til andre målgrupper, der arbejder brugerdrevent med konceptudvikling inden for sundhedsområdet. Præsentationsfilmen af SundVej, der blev lavet i forbindelse med den afsluttende konference, giver ligeledes et indblik i den proces, projektet har været igennem.

 

Fra PrimusMotor vil vi som projektleder gerne rette en stor tak til alle deltagere i projektet – samt de politikere, producenter og interesseorganisationer, der engageret tog del i afslutningskonferencen. En konference som vi mest af alt ser som et afsæt for nye og fortsatte initiativer, der giver chauffører og andre på landevejene mulighed for en sundere hverdag.

 

På vegne af SundVej projektet

PrimusMotor ApS

Ideopsamling (15 mb)

Konceptfolder

Videoen kan ses her.