TIDSPLAN

MÅLSÆTNINGER

ANALYSER/UNDERSØGELSER

FINANSIERING

DELTAGENDE VIRKSOMHEDER

FORSYNINGSKÆDEN

PROJEKTRESULTATER

Projektbeskrivelse

 

Baggrund og metode
De seneste år er der sket en markant stigning i antallet af overvægtige i den voksne del af den danske befolkning. Det anslås, at 30-40 % af den voksne befolkning er overvægtige, hvilket svarer til mere end 1,3 millioner danskere. Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Undersøgelser har desuden vist, at der er en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og svær overvægt, og at der er en meget større andel af svært overvægtige inden for transportsektoren. På baggrund heraf udvikles et koncept, der skal udvikle fremtidens kost- og motionskoncepter til transportsektoren.

 

Chauffører må tit arbejde under pres. Når de ikke sørger for at leve så sundt som muligt, kan det gå galt. For de mest udsatte chauffører kan det resultere i uopmærksomhed, træthed, stress eller egentlige følgesygdomme, der – såfremt de ikke behandles eller forebygges i tide – kan påvirke færdselssikkerheden – dels for chaufføren selv, men også for medtrafikanterne. TSU har arbejdet med projektet ”Sikkerhed og Sundhed bag rattet”. I dette forsøgsprojekt blev der set på, hvordan chauffører på nye måder kan blive bedre klædt på indenfor aspekterne sikkerhed og sundhed i hverdagen. På blot 12 dage blev der registreret markante forbedringer i sundhedstilstanden og sindstilstanden. Erfaringerne herfra inddrages i projektet.

 

Projektet havde opstart i juni 2008 og afslutter i november 2009. Projektet er et  udviklingsprojekt, hvor der bliver beskrevet 2-3 koncepter bestående af:

 

•  Et sundt måltid, gerne økologisk, der ernæringsmæssigt er tilpasset et stillesiddende arbejde
•  Smart og funktionel emballage, der gør det nemt at spise i lastbilen/bilen
•  Motionsforslag til rastepladser
•  Opskrifter/inspiration og ernæringsoplysninger til slutforbruger
•  En oplevelse integreret i konceptet, evt. med konkurrencer
•  Chaufførernes teknologi integreret i konceptet, evt. i form af GPS.


Metodisk tilgang til projektet:
Projektet er et udviklingsprojekt. Håbet er, at konceptet bliver så attraktivt og nyskabende, at producenter eller deltagere i fødekæden ønsker at gå videre med projektet. Perspektiveringen er, at der kommer ”SundVej” menuer på tankstationer, at der er mulighed for at dyrke motion etc. Derfor er skal idéerne kvalificeres af en dyb indsigt i markedet og brugernes univers. Dette for at få den indsigt i brugernes verden, der kan føre frem til at innovativt koncept, der er tilpasset brugerne set som helhed.
Projektet er et brugerdreven innovationsprojekt. En brugergruppe bestående af chauffører, grossister, tankpassere m.v. skal være med i udviklingen af konceptet. Dette skaber en større træfsikkerhed ved den eventuelle implementering.